Vad vi gör!

Vi ökar inslagen av naturvetenskap och teknik hos barn i uppväxtåren. Vi gör detta genom intressanta och roliga aktiviteter, tillsammans med barnen, i skolorna eller i andra miljöer där barn vistas. Barn tycker det är mycket roligt när vi kommer ut och visar på nya områden som inte alltid får plats i den vanliga skolgången. På sätt och vis är vi ett komplement till skolans lärande.

Stöd oss!

Vi tror på att stärkt kunskap inom naturvetenskap och teknik är väsentligt för att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapssamhälle och där framtidens företag får rätt utbildad kompetens. Stöd oss och ni är med och formar morgondagens naturvetare och tekniker.

Kontakta oss idag!