Vad vi gör!

Vi ökar inslagen av naturvetenskap och teknik hos barn i uppväxtåren. Vi gör detta genom intressanta och roliga aktiviteter, tillsammans med barnen, i skolorna eller i andra miljöer där barn vistas. Barn tycker det är mycket roligt när vi kommer ut och visar på nya områden som inte alltid får plats i den vanliga skolgången. På sätt och vis är vi ett komplement till skolans lärande.

Stöd oss genom vårt kreativa pussel!


Vårt 3D-pussel symboliserar barns kunskapsbyggande. Ju fler bitar desto mer komplext och fantastiskt blir kunskapsmönstret. Stöd oss och ni är med och formar morgondagens naturvetare och ingenjörer.

Kontakta oss idag!