Om Science4nxg

Vi vill öka inslagen av naturvetenskap och teknik hos barn i grundskolan runt om i Sverige. Vi gör detta genom att studenter från universitet och högskolor genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter för barnen direkt i skolorna. Vi tror på kombinationen av unga vuxnas engagemang och kunskap och barns vilja att lära sig nya saker genom andra. Vi tror på samspelet mellan lärare och student där båda utvecklar sina kunskaper och färdigheter. Vi tror på att stärkt utbildning inom naturvetenskap och teknik är väsentligt för att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapssamhälle och där framtidens företag får rätt utbildad kompetens.

Science4nxg Sweden AB drivs inom ramen av ett socialt entreprenörskap och all eventuell vinst ska återinvesteras i företaget. I syfte att  utveckla företget och fortsätta öka naturvetenskapen och tekniken i barns uppväxt i olika former. 

Science4nxg Sweden AB

Skarpnäcksallé 35 128 33 Skarpnäck

tel. 086474740 mob. 0708917372