Vi söker skolor!

Vi söker skolor eller fritidshem som är intresserade av att vi kommer ut till er och utför roliga och stimulerande aktiviteter inom naturvetenskap och teknik. Vi tror på att våra studenter kan skapa engagemang men också bli förebilder för eleverna genom sina studieval. Vi kan erbjuda en bred variation på aktiviteter.

 

 Så här funkar det!

Inför ett besök stämmer vi av med er om dag, antal grupper av elever och vilken student som ska besöka er och vilken aktivitet som ska genomföras och hur. Inför och under besöket är det bra om vi har kontakt med en ur personalen för det praktiska. Studenten som besöker er har med sig all utrustnings som behövs för att kunna genomföra aktiviteten. Våra aktiviteter håller på i ca.1 timme per grupp. Det underlättar mycket om vi har ett rum där vi kan vara  och att eleverna kommer i grupper om ca.10-12. Pedagog kan självklart vara med och vi rekommenderar det eftersom elevkännedomen är bäst hos personalen.

Kontakta oss så berättar vi mer!