För alla skolor

Vi ger er tillgång till engagerade studenter som kan presentera och genomföra roliga och stimulerande experiment inom naturvetenskap och teknik.

Kostnadsfritt

Science4NXG har som ambition att alla barn i skolan ska kunna få ta del av denna möjlighet. Därför är denna tjänst kostnadsfri för alla skolor.

Ny kunskap

Er skola kan genom oss få en unik möjlighet att komma i kontakt med studenter med direkt tillgång till ny kunskap inom naturvetenskap och teknik.

Unga vuxna som förebilder

Era barn i skolan har nu möjlighet att få träffa unga vuxna som kan bli förebilder för era elever och som visar vägen till studier efter grundskolan.

Utveckla unga vuxna

Er skola är med och vidareutvecklar unga vuxna. Era lärare kan ge unga vuxna viktiga erfarenheter inom lärandet. Att förmedla och kommunicera till olika individer är centralt i många arbetsplatser.