Ledarskap

Att framföra experiment som entusiasmerar barn kräver pedagogiskt förmåga. En förmåga som du kan lära dig. Att föra fram ett budskap till olika individer så att alla förstår är centralt inom ledarskap. Har du framtida ambition att bli ledare är detta en bra skola att testa din förmåga och lära dig av den. Du kommer att få återkoppling från lärare efter ditt framförande.

Ansvar

Ansvarstagande är något som eftersträvas vid rekrytering. Det visar på en egen förmåga att bidra till verksamheten. Att du varit delaktig inom Science4nxg visar på att du tar ansvar för din egen utveckling men också tar ett ansvar för andras utveckling.

Förebild

Barn behöver förebilder. Om du lyckas med dina aktiviteter i skolorna kommer du att bli en förebild för barnen. Din närvaro, engagemang och entusiasm kommer att vägleda barn i deras vidare utveckling.

Sponsorer

Sponsorer tror på konceptet Science4nxg. Konkret innebär detta att du har ett direkt stöd från sponsorer om att det du gör för barn är viktigt. Viktigt för att företagen ska kunna rekrytera framtida naturvetare och ingenjörer som utvecklar framtidens företag. Ditt bidrag är för framtida arbeten i Sverige och för att Sverige ska utvecklas som kunskapssamhälle.

Skolor

Skolor och lärare behöver kontakt med studenter för att utveckla det som lärs ut i skolorna. Ditt bidrag utvecklar skolorna och möjliggör att de kan följa utvecklingen inom naturveteskap och teknik direkt från lärosätena. Du kommer att få en möjlighet att etablera kontakter med lärare och skolor vilket kan ge dig goda referenser när du söker ditt första jobb.

Ersättning

Du kommer att få ersättning för din tid som du lägger ut. Du kan finansiera dina studier då du kan utföra uppdrag under hela din studietid.