Ett kreativt pussel

Vårt kreativa pussel ska symbolisera individens kunskapsbyggande. Bitar som till synes är identiska skapar ändå otaliga mönster beroende på hur du själv kombinerar dessa. På samma sätt ska man samla på våra bitar för att kunna skapa oändliga mönster. Ju fler kunskapsbitar desto mer komplex och fantastiskt blir individens kunskapspussel. Kunskap förmedlas genom generationer och vi är beroende av varandras kunskapspussel för att vi själva ska kunna utvecklas. Genom vår pussel blir ni en del av kunskapsbyggandet. Genom er kan vi nu förmedla ny kunskap till barn och ungdomar som är i full färd med att skapa sina egna kunskapsmönster.

Tryck av logga

På alla bitar som levereras trycker vi er logotype. Eftersom bitarna är olika stora kommer logotypen att vara olika stora för respektive bit. Innan tryck lämnar ni ert godkännande att logotypen får rätt storlek och färg. På varje bit kommer vi att diskret trycka vår logotype för att visa på ert stöd och för det vi vill uppnå.

Tillverkning

All tillverkning och tryckning sker i Sverige. Vårt  pussel tillverkas i plexiglas genom laserskärning och i olika färger.

Lång hållbarhet

Det är meningen att man ska samla på vår pussel, därmed får de lång livslängd och många kan få glädje av dessa under många år.

Kontakta oss så berättar vi mer!