Stöd oss genom vårt kreativa pussel!

Vårt 3D-pussel symboliserar barns kunskapsbyggande. Ju fler bitar desto mer komplext och fantastiskt blir kunskapsmönstret. Stöd oss och ni är med och formar morgondagens naturvetare och ingenjörer.

Kontakta oss om ni vill veta mer!